2021-11-18_11-30-17-removebg-preview

Sprzedaż mieszkania – dokumenty, które są niezbędne

Sprzedaż mieszkania - dokumenty

W dzisiejszych czasach wiele osób ma dylemat, gdzie najlepiej byłoby mieszkać. Często zmieniają zdanie, co powoduje problem w postaci pustego mieszkania. Jednym z wyjść jest wynajęcie takiej nieruchomości, jednak wiąże się to z dodatkowymi kłopotami w postaci tymczasowych lokatorów. Często szybszą i bezpieczniejszą opcją jest sprzedaż nieruchomości oraz pozbycie się pobocznych problemów z tym związanych. Na pierwszy rzut oka wydaje się to dość skomplikowane, więc pozwól, że w kilku punktach przedstawimy Ci, jakie dokumenty musisz przygotować.

Akt własności 

Przede wszystkim musisz mieć akt własności sprzedawanej nieruchomości, który jest wpisany do księgi wieczystej. Jeśli to nie my kupiliśmy dane mieszkanie, tylko je dostaliśmy w spadku lub w akcie darowizny, to musimy również przygotować poświadczające o tym dokumenty. W pierwszym przypadku niezbędne jest posiadanie aktu poświadczenia dziedziczenia, a w drugim aktu darowizny. Pomimo wpisania mieszkania do księgi wieczystej konieczne jest okazanie potencjalnym kupcom wyżej wymienionych dokumentów.

Zaświadczenie z rejestru mieszkańców 

Kolejnym ważnym dokumentem jest zaświadczenia z rejestru mieszkańców, że w sprzedawanym mieszkaniu nikt nie jest już zameldowany. Jest ono konieczne do okazania w kancelarii notarialnej, która zajmuje się sprzedażą naszego lokum nowym nabywcom. Wydawane jest ono na podstawie przepisów ustawy o ewidencji ludności z lutego 2012 roku.

Numer księgi wieczystej

Numer księgi wieczystej, w której znajdziemy najważniejsze informacje o nieruchomości i jej stanie prawnym. Przede wszystkim możemy tam przeczytać czy osoba sprzedająca lokal jest jego rzeczywistym właścicielem i czy ma do niego prawo. Ponadto znajdują się tam szczegółowe informacje o powierzchni i położeniu nieruchomości, stan faktyczny, który może nie zgadzać się z tym przedstawionym potencjalnym nabywcom oraz możliwe komentarze jak np. nałożone hipoteki. 

Zaświadczenie o zadłużeniu lub jego braku 

Jednym z ważniejszych pism jest zaświadczenie o zadłużeniu nieruchomości lub jego braku. Jest to dość szeroko pojęta kwestia, więc dla lepszej przejrzystości artykułu podzieliliśmy ten punkt na mniejsze podpunkty: 

  • Nabycie nieruchomości korzystając z kredytu bankowego – w takim przypadku konieczne jest przygotowanie dokumentów potwierdzających całkowitą spłatę zadłużenia bądź tych prezentujących przyszłemu nabywcy stan długu, który należy spłacić. Takie pisma możemy uzyskać w oddziale naszego banku.
  • Nabycie nieruchomości w akcie spadku bądź darowizny. Najważniejszy dokument, który trzeba przygotować w tym przypadku jest ten wydany przez Urząd Skarbowy. Prezentuje on wszelkie informacje o podatkach i opłatach związanych z tytułem spadku i dziedziczenia lokalu. Przede wszystkim te informujące czy należności zostały przez nas uregulowane i że podatek nie był należny lub już uległ przedawnieniu. 
  • Bez powyższych zaświadczeń z Urzędu Skarbowego nie uzyskamy zgody notariusza na sporządzenie aktu notarialnego o przeniesieniu własności nieruchomości na innego właściciela.

Dowiedz się więcej na temat sprzedaży zadłużonego mieszkania tutaj

Sprzedaż mieszkania – dokumenty pozostałe 

Pobocznymi dokumentami, które warto wcześniej przygotować są te otrzymywane z urzędu gminy/miasta oraz te uzyskane ze starostwa:

  • Opinia o przeznaczeniu lokalu w miejscowym planie zagospodarowaniu miejscowości.
  •  
  • Zaświadczenie czy nieruchomość znajduje się w strefie rewitalizacji, czyli na obszarze ze specjalnymi restrykcjami, na którym obowiązują inne normy prawne.
  • Zaświadczenie, czy nasza nieruchomość nie jest w obszarze planowania lasu.
  • Mapa zasadnicza – przeznaczona jest głównie dla osób chcących sprzedać dom, a nie mieszkanie, ponieważ przedstawia uzbrojenie terenu, czyli podziemne ulokowanie linii energetycznych, gazowych, wodnych lub kanalizacyjnych. Pozwala także zidentyfikować florę znajdującą się na tym terenie.
  • Wypis z rejestru gruntów, czyli z dokumentu koniecznego do stworzenia księgi wieczystej posiadanej nieruchomości. Zawiera on komplet informacji dotyczących danej działki, budynku czy też lokalu. Żeby był ważny dla notariusza musi zawierać własnoręczny podpis pracownika, który go wydał. Wypis możemy uzyskać drogą elektroniczną lub osobiście w starostwie powiatowym lub w urzędzie miasta, w którym zlokalizowana jest nasza nieruchomość. Takie pismo jest również konieczne, gdy sprzedawany jest pewien udział, a nie całość.

Skup nieruchomości Piaseczno i okolice JD House pomoże Ci przygotować wszystkie niezbędne dokumenty w przypadku chęci sprzedaży nam mieszkania. 

Sprzedaż mieszkania – dokumenty – podsumowanie 

Potrzebna ilość dokumentów na pierwszy rzut oka może wyglądać na niemożliwą do przygotowania. Dużo papierologii i wizyt w urzędach często zniechęca do podejmowania działań. Jednakże, większość wyżej wymienionych dokumentów można uzyskać drogą internetową składając wniosek online, który wysyłamy w dogodnym dla nas miejscu unikając kolejek. Korzystając z naszego poradnika, w którym opisaliśmy wszystkie potrzebne dokumenty, mamy nadzieję, że nie zapomnisz o żadnym z nich. Warto jest zaplanować co i gdzie załatwisz i sukcesywnie wykreślać kolejne punkty z naszej listy. Tym sposobem niemożliwym jest pominięcie któregokolwiek z pism.

Zobacz też: